Bath Bomb Souffle - Sensual Healing

Regular price £3.00

130gm bath bomb souffle, with shea butter